Flere og flere vælger at blive efteruddannet

november 8, 2015 by Glen

Det viser sig, at et stigende antal danskere, som er på arbejdsmarkedet, vælger at tage en efteruddannelse. De seneste år er der sket en markant stigning i antallet af folk, som vælger at blive efteruddannet. I år 2006 var en lav ledighed på det danske arbejdsmarked. De fleste danskere havde på dette tidspunkt et arbejde og var komfortable i deres stilling. Sidenhen har der været større ledighed på det danske arbejdsmarked, flere er blevet fyret grundet besparinger og usikkerheden omkring diverse jobs er derfor opstået. Alt dette er derfor medvirkende til, at der i dag er flere og flere, som vælger at efteruddanne sig. Det er på nuværende tidspunkt, og har de seneste år, været en nødvendighed.

Fordele ved efteruddannelser

Efteruddannelser kan både hjælpe virksomheder, enkeltpersoner og hele Danmark som helhed, da en efteruddannelse opkvalificere det enkelte individs evner og kompetencer. Dermed bliver man stærkere og bedre i sin stilling. Vælger du at tage en efteruddannelse, kan det enten føre til, at du fastholder dit job og ikke bliver erstattet af en ny, det kan også føre til lønforhøjelser, eller at du ansættes i en helt ny stilling og højst sandsynligt en højere stilling end den nuværende. Det er vigtigt, at man følger med arbejdsmarkedets udvikling.  

Det gavner din virksomhed

Der kan hos mange danske virksomheder være flere potentialer gemt hos medarbejdere i den pågældende virksomhed. Ved at efteruddanne disse medarbejdere, kan det føre til brugbare og vigtige kompetencer for virksomheden. Det kan eksempelvis være en medarbejder i virksomheden, som har potentiale til at blive en leder. Hvis denne medarbejder bliver sendt på en lederuddannelse, kan det være en investering for virksomheden. Denne investering er ofte bedre, end hvis virksomheden vælger at hente en ny leder udefra. Ved at beholde en nuværende medarbejder mindskes læringsprocesser, kendskab til virksomheden, arbejdsgangene og medarbejderne.

Det gavner Danmark

Det enkelte individs efteruddannelse har også relevans for Danmark som helhed. Jo flere folk på arbejdsmarkedet, der bliver efteruddannet, desto højere uddannede har vi på arbejdsmarkedet i Danmark. Dermed kan vi, Danmark, i højere grad også være nogle af de førende i verden inden for specifikke brancher. En efteruddannelse gør medarbejderne endnu bedre og endnu mere dygtige, og det kan derfor være med til at styrke konkurrenceevnen i Danmark.

Hvilken efteruddannelse skal du vælge

Når du ønsker at efteruddanne dig, kan det i visse tilfælde være svært at overskue og vælge, hvilken det skal være. Udbuddet på efteruddannelser er stort, og du kan efteruddanne dig indenfor mange forskellige fagområder. Det kan selvfølgelig være relevant, at du vælger en efteruddannelse indenfor det fagområde, du er i på nuværende tidspunkt. Det kan også være, at du har fundet én, som du synes lyder ekstrem interessant. Det er dog vigtigt at vælge en uddannelse, der er relevant for dit nuværende job og dermed også dine videre karrieremuligheder. Du kan eventuelt forhøre dig hos din arbejdsgiver, som ved hvad der er det vigtigste at videreudvikle dine kompetencer indenfor.

Som tidligere nævnt er der mange udbydere på efteruddannelser og kurser, som tilbyder en lang række af forskellige uddannelser. En blandt mange er DISPUK, som eksempelvis tilbyder efteruddannelser til følgende:

 • HR-folk
 • Konsulenter
 • Supervisorer
 • Ledere
 • Coaches
 • Psykologer
 • Læger
 • Skolelærer
 • Pædagoger
 • Sygeplejersker
 • Og mange flere!

 


Ingen kommentarer

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.