Guide: Forstå grøn energi

marts 5, 2017 by LasseMiko

Grønne energiløsninger skyder frem flere og flere steder, og denne progressive udvikling på området har ingen planer om at stoppe. Specielt er energi genereret gennem solceller og vindturbiner populære energikilder.

Hvad er grøn energi?
Grøn energi forstås som energikilder, der ikke er baseret på begrænsede ressourcer. Det kan fx. være solceller, vindkraft og vandkraft. Alle disse energikilder har det til fælles, at de er CO2-neutrale og vedvarende – dvs. energikilder som ikke er baseret på en reserve, men blot kræver vedligeholdelse. Energikilder som olie, gas og kul er alle baseret på en naturlig reserve, som ved et punkt vil blive opbrugt. Disse type strømkilder refereres til som værende ‘sort energi’ og er alle i høj grad CO2 udledende.

Energien fra solen
Størstedelen af alt grøn energi er udvundet ved hjælp fra solen. Dette sker både ved direkte sollys, indirekte sollys (UV-stråler der går gennem skylaget) og ved den generelle opvarmning solen giver jordoverfladen. Solenergi kan blive brugt til at opvarme hjem, give lys til hjem, generere energi og for en bredere vifte af industrielle formål. Solceller er blevet et populært valg pga. den lette anvendelighed (fx. på hustage) og en fordelagtig energiproducerende effektivitet. I Italien har vejrforholdene gjort solcelleparker til en populær energikilde, og flere steder genererer de strøm til hele områder.

Teoretisk set, er det også solens energi som giver os muligheden for at generere strøm gennem vinden. Solens varme driver nemlig vinden, og det gør at den fanges gennem vindturbiner, både i vindmøller og hos private med mindre turbiner installeret.
Kystlinjerne og det flade landskab herhjemme gør vindenergi til en attraktiv løsning, og gennem den seneste årrække er nogle af verdens største vindmølleparker opført på dansk grund.

For private brugere er det primært solceller og varmepumper, som er den mest populære investering, når det kommer til grøn energi. Begge løsninger er langsigtede investeringer, men giver dig til gengæld væsentlige besparelser på elregningen. Generelt set ligger besparelserne på 50 % af elregningen og en reduktion i personligt CO2-udslip på 50-75 % – alt efter den unikke situation.

En fremtid med grøn bæredygtig energi
Der er ingen tvivl om, hvilken vej grøn energi bevæger sig. Den teknologiske udvikling giver flere alternativer til de sorte energikilder. Grøn energi er dog stadig en dyr investering, specielt for private som søger at selvforsyne sig selv med bæredygtig strøm.

De seneste år er der udviklet flere lettere tilgængelige løsninger på mindre komplekse markeder. Eksempelvis har el- og hybridbilernes voksende succes, vist en almen interesse i at skåne både miljø og pengepung. Energibesparende produkter udvikles på stort set alle markeder, og interessen fra publikummet følger med.


Ingen kommentarer »

No comments yet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *