Hvad er lavt selvværd?

maj 7, 2015 by jjdenmark

Lavt selvværd er noget mange mennesker oplever i deres hverdag. Det viser sig som en følelse der overskygger deres mod på at modtage nye udfordringer. Den lave selvværd kommer snigende i situationer, hvor man er afhængig af at hvile i sig selv. Det vil være et meget skarpt negativt syn på sig selv og sine evner, hvilket kan problematisere dannelsen af nye interaktioner til mennesker. Det er her meget relevant at påpege, at den lave selvværd ikke er noget, man selv har skabt i løbet af livet. Den er summen af en masse forskellige oplevelser, som kan påvirke individet på forskellige måder. Derfor er din personlighed også afgørende for, om du får lav selvværd.

Hvordan kan lavt selvværd udvikles?

Vi mennesker er afhængige af positive oplevelser, og afhængige af at føle os elskede og brugbare. Lavt selvværd kan opstå, når man bliver mødt med konstant negativ kritik, særligt fra en person, der betyder meget i vores liv. Dette kunne blandt andet være en skolelærer eller en forælder. Denne kritik kan medføre, at der udvikles en indre stemme, som skaber utryghed og paranoia hos personen, der er ramt af lavt selvværd. Det er ikke en stemme, som de lyder hos en skizofren, men det er snarere en slags stemning eller følelse, der langsomt men sikkert overtager fornuftens plads i hovedet. Det kan hurtigt skabe en slags angst for sociale situationer, da stemmen gør personen meget selvbevidst og gør det svært at agere naturligt og ubesværet under almindelige hændelser.
Udover ovennævnte oplevelser, kan man også få lavt selvværd, hvis man ikke lever op til sine egne mål. Det er meget individuelt, hvilke mål man sætter sig for livet, og derfor er det også ganske op til en selv at nå disse mål, hvorfor lavt selvværd udløst af dette, hurtigt kan kureres. Det er vigtigt, at undersøge hvor realistiske ens forventninger er til livet. Hvis man forventer at vellidt af alle i ens omgangskreds, eller forventer at blive rig, vil ens selvværd stige, så snart man opnår disse ting. Man opnår ikke kun højere selvværd, når målene er nået, men også under vejen dertil. Det kan være relevant som person, at tage en pause engang i mellem, og få styr på sine mål, så man går målrettet efter disse.

Behandling af lavt selvværd

Det er relevant at finde ud af, hvad der har udløst den lave selvværd. Derefter kan man begynde at behandle problemet med forskellige metoder, der spænder mellem psykologhjælp, coaching og selvopfattelsesændringer. Man kan komme rigtig langt ved at ændre sit tankemønster, så man fokuserer på de positive ting i hverdagen, frem for de ting, man ikke føler, man kan finde ud af. Det kan dog være svært at klare denne opgave selv, og derfor er det altid en god ide at søge professionel hjælp, hvis man ikke selv magter opgaven, f.eks. hos egen læge i begyndelsen og herefter psykolog. Derudover kan mange dybere liggende problemer ligge til grund for det lave selvværd, hvorfor det kan være svært at opklare årsagen.

Sindet er et dybt og kompliceret virvar af følelser og minder, og når man har lavt selvværd, kan man have endnu sværere ved at grave dybt i de smertefulde minder. Lavt selvværd sænker livskvaliteten betydeligt, og derfor bør man lægge mange kræfter i at opnå et sundt selvværd.


Ingen kommentarer

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.