Hvad skal der stå på en faktura?

november 3, 2016 by Susanne

Rent praktisk er det nemt at starte en webshop, men inden du for alvor kan gå i luften med en ny virksomhed, er der mange ting, som du lige skal sætte dig ind i – blandt andet hvilke informationer du skal give dine kunder.

Loven stiller fx nogle helt specifikke krav til, hvad en faktura skal indeholde, hvis den skal være gyldig. Derfor er det en god idé, at du sætter dig lidt ind i kravene, så du undgår at få problemer med Skat, hvis de gerne vil se dit regnskab.

Hvad skal der stå på en fuld faktura?

En faktura er et dokument om et salg. Fakturaen skal du lave både til dit eget regnskab og så din kunde har et bevis for, at handlen har fundet sted. I fakturaen skal du blandt andet beskrive, hvilken vare du har solgt, hvad den koster, hvor mange styk du har solgt, og hvordan kunden skal betale dig.

Helt konkret skal en faktura indeholde alle disse oplysninger:

 • udstedelsesdato (fakturadato)
 • fortløbende fakturanummer
 • sælgers momsregistreringsnummer (cvr-nummer)
 • sælgers navn og adresse
 • købers navn og adresse
 • mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser
 • den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, forudsat en sådan dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato (fakturadato)
 • momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
 • gældende momssats
 • momsbeløbet som køber skal betale

Udstedelsesdato eller fakturadato er den dag, hvor du laver fakturaen. Du må ikke tilbagedatere den, så den fx passer med datoen for den dag, hvor kunden fik varen leveret. Fakturadatoen skal være klar og tydelig, så angiv altid både dato og årstal – fx 1. juli 2016. Du må ikke angive datoen udelukkende med tal, da det kan give anledning til tvivl, fordi datoer bliver angivet forskelligt i fx Danmark og USA.

Udstedelsesdatoen er også den dag, hvor du som sælger kan bogføre salgsmoms, og køberen kan bogføre købsmoms. Du må altså ikke bogføre moms den dag, hvor betalingen rent faktisk forfalder.

Fortløbende fakturanummer betyder, at der ikke må være spring mellem numrene på de fakturaer, som du udskriver. Alle dine fakturaer skal have et nummer. Du bestemmer selv, hvilket nummer du vil starte med. Det kan være en god idé at begynde med et nummer lidt højere end nummer 1, hvis du er en nystartet virksomhed og skal udskrive en faktura til din første kunde. Det sender et signal om, at du har flere forskellige kunder. Bare husk, at hvis du fx starter med fakturanummer 21, skal næste faktura have nummer 22. Der må ikke være huller mellem fakturanumrene.

Sælgers momsregistreringsnummer er dit CVR-nummer, som du kan få nemt og hurtigt på virk.dk. Det skal fremgå, at det er dit CVR-nummer, så kunden ikke kan forveksle det med dit telefonnummer.

Mængden og arten af de leverede varer gælder for varer, som du kan tælle og beskrive med fx størrelse og farve. Sælger du en ydelse, kan den tællelige enhed fx være en timesats eller en pris for en standardydelse. Hvisdu ikke kan opdele din levering i tællelige enheder, må du gerne angive en total pris uden moms.

Datoen for levering skal du anføre, hvis der er lang tid mellem den dag, hvor du udskriver fakturaen og den dag, hvor du leverer varen. Det kan fx være tilfældet, hvis du udbyder kurser. Ligger de to datoer tæt op ad hinanden, behøver du ikke anføre en dato for levering.

Momsgrundlaget er det beløb, som kunden har købt for før du lægger moms oven på din pris.

Gældende momssats er den procentsats, som moms udgør. I Danmark vil det normalt være 25%, men visse varer som fx frimærker er fritaget for moms.

Momsbeløbet er det beløb, der svarer til den moms, som du lægger oven i momsgrundlaget. Det vil sige, at hvis du sælger en vare til 100 kr. ex. moms, er momsgrundlaget 100 kr. Er momssatsen på 25%, vil momsbeløbet være på 25 kr.

Der er mange lovkrav til webshops

Faktisk er der endnu flere lovkrav, som du skal overholde, hvis du starter en webshop. Du skal nemlig forholde dig til både

 • e-handelsloven
 • forbrugeraftaleloven
 • købeloven
 • markedsføringsloven
 • persondataloven

Hvad det betyder i praksis kan du læse meget mere om i min artikel lovkrav til en webshop.


Ingen kommentarer »

No comments yet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *