Opvarmning med gasfyr – Hvad er fordelene?

oktober 2, 2015 by jjdenmark

Når man skal varme huset op, kan det gøres på flere måder. Der er mange, som vælger opvarmning med gasfyr, da det er en billige måde at fyre på end med olie. Opvarmning med gasfyr er på nuværende tidspunkt den mest klimavenlige, og gassen i Danmark er ovenikøbet anslået til at være af yderst høj kvalitet. Når man varmer op med et gasfyr, foregår det ved at brænde naturgas af. Varmen som generes igennem afbrændingen af naturgassen ledes videre og opvarmer dit vand, dine radiatorer eller dit gulvvarmesystem. De nyere gasfyr er udstyret med et lukket forbrændingskammer, der er yderst effektivt. Du finder kun et åbent forbrændingskammer ved gamle gasfyr, da de ikke længere er lovlige at installere. Har du installeret den gamle type, kan du opnå helt op til Kr. 5.000 i energitildskud, hvis du skifter til et nyt gasfyr.

Et klimavenligt valg -og billigt

Til opvarmning med gasfyr trækkes gassen fra Nordsøen. Igennem et stort kanalsystem tages gassen rundt i hele landet, og forsyner de danske husstande med varme værelser og varmt vand i hanerne. Processen fra Nordsøen, igennem hovedledninger og til dit hjem, tager mellem fem og seks dage. Gassen fra Nordsøen er vurderet til at have en høj kvalitet, og til forskel fra andre afbrændingsformer, er naturgassen 90 procent methan, hvilket får den til at florere i toppen af Wobbe indekset, som anvendes til vurdering af gas. Naturgas er et fossilt brandstof. Det samme er kul og olie, men vælger man at opvarme med naturgas, vælger man den fyringsmetode som på nuværende tidspunkt betragtes som den mest klimavenlige. Vælger man at fyre med olie, skal man regne med at betale mere for varmen end, hvis man havde valgt opvarmning med gas. Prisen for gas følger i hovedtræk prisen for olie, men den lægger som regel et godt stykke under, og er prisen for olie lav, kan man regne med at en opvarmning med gasfyr er væsentligt lavere.

Det siger loven om opvarmning med et gasfyr

Har man et gasfyr med et åbent forbrændingskammer, er det et lovkrav, at det skal gennemgå et tjek minimum hvert andet år. Disse ældre gasfyr er typisk blevet solgt i 1990erne, og er man i besidelse af et sådan, er det en rigtig god ide at overholde de lovmæssige tjek, da risikoen for uheld ellers kan være høj. Anvender du et gasfyr af en nyere dato – det vil sige opvarmning af gas, som sker ved et lukket forbrændingskammer – anbefales det, at disse gennemtjekkes hvert tredje år. I Danmark ryger 98 procent af gasfyr under kategorien kondenserede gasfyr. Er du ejer af et, skal de tjekkes hvert tredje år. Foruden de obligatoriske syn, er der forholdsregler, som du selv kan tage for at forhindre uheld. Du skal huske at holde øje med vandtrykket, og du skal huske at fylde efter med vand i centralvarmeanlægget, når der er behov. Bruger du opvarmning med gasfyr, eller overvejer du at skifte fra olie til gas, er der mange fordele ved at vælge et moderne apparat. De nye fyr udnytter gassen bedre, og gør det billige at fyre. Det er sikre at vælge opvarmning med et gasfyr, hvor teknologien er up-to-date, og du slipper med et eftersyn hvert trejde år fremfor hvert andet år, som det er krævet ved gasfyr af ældre dato.

Spar på varmen – Det er ret nemt

Når du vælger opvarmning med gasfyr har du en billigere vej til varmen, som ovenikøbet anses som værende den mest klimavenlige. Selvom varmen kan fåes billigt, er der flere måder, hvorpå du kan bidrage til en endnu lavere varmeregning. Hvis du lukker gardinerne eller persiennerne om aftenen, mindsker du mængden af varmen som slipper ud. Ligeledes bør gardiner og persienner være åbne om dagen, så solens naturlige varme kan udnyttes. Hvis du indstiller varmen til at være den samme i alle rum, kan du undgå træk og i det lange træk mindske risikoen for kondens og skimmelsvamp. Denne risiko skabes, hvis den varme luft slippes ind de kolde rum. Det kan ligeledes være en god ide at holde de store møbler væk fra radiatoren, da det ellers bliver svært for varmen at slippe forbi. Lige til er der mange mennesker, som kun lukker den ene hasp på vinduet, når man har luftet ud. Hvis du gerne vil spare på varmen, og dermed få opvarmning med gasfyr til en endnu billigere pris, skal du huske at lukke dem alle – helt.


Ingen kommentarer

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.