Sådan diagnosticeres et piskesmæld

august 30, 2014 by jjdenmark

Piskesmæld, som også er kaldet whiplash, opstår oftest ved, at ens hovede kastes voldsomt bagover og derefter fremad – sker typisk under et trafikuheld ved kollision med en anden bil, som påkører en anden bil bagfra. Et piskesmæld kan påvirke dine knogler, bløddele(dine muskler og never) og nerver i og omkring halshvirvelsøjlen. Et piskesmæld vil dog typisk være svært at se med det blotte øje, undersøgelser som røntgenundersøgelse og MR-skanninger vil sjældent kunne vise læsioner eller andre skader i forbindelse med dit piskesmæld. Dette er også en af grundene til, at et piskesmæld kan være svært at diagnosticere, om ikke andet, diagnosticere skaden præcist og omfanget af den.

Man kan ikke SE et piskesmæld

Man vil typisk straks efter ulykken, komme på hospitalet og blive diagnosticeret af en læge som vurderer dine symptomer, gener og skaden generelt. Symptomerne kan være meget forskellige fra person til person og afhænger bl.a. meget af hvilken slags ulykke der er tale om og hvor voldsom den var. De fleste vil dog opleve svimmelhed, nakkesmerte og hovedpine – men dette aftager oftest hurtigt igen og nogen vil være uden symptomer i længere tid – endda op til flere døgn. Dette kan være et problem ikke kun i forhold til erstatningen, men også diagnosticeringen, for hvis den skadesramte ikke kan mærke symptomerne/skaderne under undersøgelsen, så vil lægen ikke kunne skrive nogle symptomer ned på lægejournalen og derved stille en korrekt diagnose. Dette er typisk fordi, at et piskesmæld er en mere eller mindre usynlig skade, som bliver diagnosticeret ved vurdering af den skadesramte smerter og symptomer, som kun den skadesramte kan mærke og føle. Diagnosen vil blive stillet af længen på baggrund af hvilke slags smerter og skader der måtte være og dertil også patientens “klager”. Som sagt kan en piskesmældsskade ikke ses på MR- og CT-scanninger og for den sags skyld andre typer af billeddannende undersøgelser. Personer, som har fået piskesmæld, vil dog få taget et røntgenbillede, hvis der måtte være mistanke om brud eller ledskred i halshvirvelsøjlen.

Vær særligt opmæksom på, at du kan opnå erstatning indenfor 6 forskellige kategorier. En advokat med speciale i erstatningssager, kan hjælpe dig med at opnå bedst mulig erstatning indenfor alle kategorier. Forsikringsselskaberne fastsætter som udgangspunkt selv en mèngrad udfra de oplysninger lægen har noteret i journalen, men det kan være en ret god ide, at få en advokat til at gennemgå deres fastsættelse og eventuelt anmode arbejdsskadestylresen om en objektiv vurdering.
Læs meget mere om piskesmæld og erstatningssager her

Et whiplash/piskesmæld bliver opfattet som en sygdomstilstand, i det at der er tale om en entydig lidelse eller sygdom og derfor vil man også kunne blive stillet diagnosen piskesmæld eller whiplash. Eftersom at den medicinske diagnose piskesmæld/whiplash ikke kan tage udgangspunkt i det kliniske billede, sygdomsudviklingen eller årsagssammenhængen, som andre sygdomstilstande, så er der derfor blevet indført et nyt diagnosebegreb, expositionsdiagnosen eller risikodiagnosen, som relaterer til de negative effekter, som den skadesramte har fået ved den pågældende ulykke. Piskesmældsskader bliver inddelt i fire grupper på baggrund af patientes klager og smerter, lægens undersøgelse. På baggrund af denne gradinddeling vil lægen kunne stille en mere præcis diagnose. Denne gradinddeling/klassifikation af akutte piskesmæld lidelser er blevet lavet på grund af den usikkerhed, som der har været og stadig er den dag i dag med afgrænsningen af piskesmældsskader. I denne gradinddeling/klassifikation bliver der skelnet mellem;

Piskesmæld gradinddeling

A) lokale symptomer, som kan være smerter og bevægeindskrænkning, som enten sker pga. forstuvning, overstrækning eller sammenpresning af muskelvæv.

B) Neurologiske symptomer, dette kan være udstrålende smerter, ændring af dybe reflekser, muskelstyrke og sensibilitet.

C) Refleksforstyrrelse, dette vil bl.a. være svimmelhed, en kimen for ørerne, en nedsat hørelse og også vanskeligheder med at læse.

D) Kognitive symptomer, dette kan fx være en svigtende koncentrationsevne, opmærksomhed og hukommelse.

En skadesramt med piskesmæld vil blive placeret i en af de fire grader, der er i gradinddelingen. Du vil tilhøre grad 0, hvis du ikke har nogen symptomer fra nakken og der vil derfor ikke blive foretaget yderligere. Er du placeret i grad 1, så betyder det, at du kun har klager over smerte, stivhed eller ømhed i nakken, men ingen fysiske tegn på overbelastning.

I grad 2 vil symptomerne og indikationerne på piskesmældsskade være af sådan en karakter at der også vil være kliniske fund, som bl.a. nedsat bevægelighed og der vil være nakkeklager fra den skadresramte, samt andre tegn i form af ømhed i muskler og led.
I grad 3 vil der være kliniske og neurologiske fund, som bl.a. svækkede, svage eller ophævede senereflekser, lammelser, nedsat bevægelighed og generelt nedsat kraft eller føleforstyrrelser.

Grad 4, som er den værste grad indenfor piskesmæld, vil der typisk være nakkeklager, knoglebrud, forskydning af nakkehvirvler eller ledskred. Så da en piskesmældsskade ikke kan kan ses på et røntgenbillede eller andre billeddannende undersøgelser, så er lægen nødt til at stille diagnosen udelukkende ud fra skadesmekanismen, symptomerne og også en grundig undersøgelse af nakkens led, muskler og never. Efter denne undersøgelse vil gradinddelingen så kunne blive brugt til at stille en mere præcis diagnose/kategorisering af piskesmældet hos den skadesramte. Lægen vil endvidere kunne sende den skadesramte videre til kirurgisk vurdering, dog kun hvis undersøgelsen viser brud på nakken eller en alvorlig skade på ledbånd og nerver.

Læs mere om piskesmæld og erstatningssager her


Ingen kommentarer »

No comments yet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *