Strategisk indretning som virkemiddel

juli 17, 2015 by mkj@eventa.dk

Strategisk indretning bruges ofte til at understøtte en virksomheds vision og arbejdsmiljø. Strategisk betyder blot, at indretningskoncepterne gennemtænkes og at indretningsarkitekterne anvender den viden de ligger inde med omkring menneskers adfærd. Og netop menneskers adfærd er interessant at følge – vi er alle forskellige og vores forskellige adfærd skal gerne kunne afspejle sig i de fysiske miljøer vi skaber.

Indretningsarkitekter anvender den viden de har til at skabe et strategisk miljø, så medarbejdere oplever større glæde i hverdagen, en højere effektivitet og færre sygedag. En indretning handler ikke kun om valg af de rette møbler. Det er enormt vigtigt, at der endvidere tages hensyn til farver, grønne elementer, overflader, udsmykninger og meget mere. Møblerne alene vil ikke give den samme oplevelse, som en samlet koncept hvor nævnte områder inddrages.

Indretning og sanser

Ved eksempelvis butiksindretning, kan sanserne spille en stor rolle. En samlet sanseoplevelse bevirker ofte til en mere behagelig oplevelse for besøgende, hvor det er påvist, at et salg i en butik stiger, hvis man ved hjælp af butiksindretningen formår, at holde på de besøgende i længere tid af gangen.

Der findes mange eksempler på brugen af alle sanser i indretningen. Telia har for eksempel anvendt dette koncept i deres pop up recharge stationer, hvor en virksomhed gjorde brug af forskellige overflader, dufte og lyde. Dette koncept viser også hvad variation i indretningen kan betyde. Ikke alle har de samme behov på samme tid. Ophold i områderne betød, at besøgende blev længere og købte flere abonnementer og telefoner, samtidig gav Telia de besøgende en rigtig god oplevelse og de fik skabt en anderledes og mere nærværende relation til potentielle kunder.

Arkitekturpsykologi

For at forstå menneskers adfærd i bygninger, kan vi ikke komme uden om psykologien, og i den sammenhæng faldt det naturligt, at udføre research på begrebet arkitekturpsykologi, hvis formål er, at kunne skabe oplevelser og strategier, hvor alle sanser er i spil. Emnet er forholdsvis ukendt i Danmark, og der findes ganske få danske artikler og researchprojekter. I USA, Sverige, Tyskland og England, hvor begrebet har sine rødder, er det anvendt over en længere periode.

Men hvad fortæller arkitekturpsykologien os?

Som ved oplevelsesøkonomi var jeg klar over ordenes betydning adskilt. Men når arkitektur og psykologi går i direkte dialog med hinanden, bliver det interessant, og et fundament for et researchområde er født.

Emnet beskriver, hvordan de fysiske rammer påvirker menneskets psyke og adfærd; det kan eksempelvis være i boligindretninger, kontorer, butikker eller offentlige bygninger.

Man skal ikke læse mange artikler, før der tegner sig et billede af udfordringen og en forklaring på, hvorfor det ikke er så anvendt i Danmark endnu. En manglende formidler i dialogen har resulteret i, at arkitekterne har haft svært ved at forholde sig til psykologernes retningslinjer, hvorfor emnet blot er blevet parkeret hos psykologerne.


Ingen kommentarer

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.