Tilstandsrapporten kan være grund for gode pris forhandlinger

april 16, 2013 by teambuild

En tilstandsrapport bliver af mange “bare” brugt til at få en ejerskifteforsikring. Men en tilstandsrapport, kan sammen med en købergennemgang og et eleftersyn (som er blevet lovpligtigt i forhold til en ejerskifteforsikring), danne grobund for et godt prisnedslag. En tilstandsrapport er en situationsrapport på boligen, og samtidig en vedligeholdelsesanbefaling over de skader der er, eller bør forebygges i løbet af de næste par år.

Tilstandsrapporten er en bygningssagkyndigs helbredserklæring for boligen, og bør ligestilles med en mekanikers vurdering af en bil, eller en læges vurdering af dit helbred. Ens eventuelt fremtidige bolig er ikke en let investering, og man kan være i tvivl om den investering, som for de fleste er den største investering i deres liv, også er den rigtige, og ikke mindst til den rigtige pris.

En tilstandsrapport kan deles op i forskellige skade kategorier. Skalaen spænder fra K0 (som er mindre kosmetiske skader) til K3 (som er de kritiske skader), eller måske betegnelsen UN, som betyder at den skal undersøges nærmere. Specielt K3’ere og UN gør ligge op til en køberrådgivning af en bygningssagkyndig, da der er forhold som kan betyde større udgifter på boligen i løbet af de næste par år. Typisk undersøger man disse ting hva. køberrådgivning med en bygningssagkyndig.

Hvad er ikke omfattet af en tilstandsrapport?

Nu er det vigtigt ikke kun at tage udgangspunkt i tilstandsrapporten. Det er vigtigt at hold for øje hvilke ting der ikke er at finde i tilstandsrapporten. Det kan f.eks. være skader i boligen som ikke er visuelt konstaterbare. Det vil f.eks. kloakeringsproblemer, skimmelsvamp under gulvene eller lignende. El og vvs installationer er heller ikke dækkede af tilstandsrapporten, men derimod er der i 2012 indført en separat elinstallationsrapport, som skal tage sig af el-installationerne. Andre eksempler er f.eks. løsøre, så som f.eks. køleskab eller komfur, eller bagateller som ikke forringer bygningen nævneværdigt, men måske kan skabe et problem for dig som fremtidig ejer. Hvis der er pools eller lignende på grunden, så er der heller ikke krav om at det skal være i tilstandsrapporten. Desuden omfatter tilstandsrapporten ikke forslag til konkrete løsninger på de forskellige “fejl” på ejendommen.

Hvis man finder ting som burde være nævnt i tilstandsrapporten?

Hvis man finder ting som burde være nævnt i tilstandsrapporten, men ikke er det, så går ejerskifteforsikringen ind og dækker. Det kan både være i nybyggeri og gamle boliger, hvor der er ting som den bygningssagkyndige burde have opdaget og gjort opmærksom på. Dette er grunden ti lat man vælger at få en ejerskifteforsikring. Man sikrer sig imod uforudsete skader på ejendommen.


Ingen kommentarer »

No comments yet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *