Udførsel af installationsopgaver

juni 19, 2016 by AlexanderOlsen

I enhver byggeproces findes der i større eller mindre grad et behov for at få løst en række installationsopgaver. Denne del i byggeprocessen kan virke kompliceret og uoverskuelig ved første øjekast. De forskellige typer af installationer kan være problematisk at få fordelt til flere forskellige entreprenører der uden videre samarbejde kun løser deres specifikke del. Erfaringen viser at dette kan føre til uheldige resultater hvor de forskellige installatører ikke arbejder sammen og der opstår ubehagelige overraskelser. Derfor kan det være en stor fordel at samle alle installationsopgaverne et sted. Ved at få installationsopgaver udført i en teknikentreprise sikres det at kommunikationen og ansvaret er samlet ved én leverandør og man undgår de ubehagelige overraskelser der kan opstå hvis kommunikation og samarbejdet ikke fungerer optimalt. Desuden sikrer det også at alle installationer er implementeret korrekt og hensigtsmæssigt i bygningen. Fordelen ved at få ansvaret placeret ét sted er at det er nemmere at holde dem ansvarlige og sikre en god service også efter installationerne er udført så det langtidsholdbare resultat er sikret. Til at udføre disse installationsopgaver i teknikentreprise står Installationspartner ApS klar. Installationspartner ApS har gennem mange år udarbejdet en ekspertise og en masse kontakter der sikrer dig et godt resultat.

Brandventilation og OTV anlæg

Udover teknikentreprise udfører Installationspartner ApS også opgaver vedrørende brandventilation. Det er vigtigt at sikkerheden i enhver bygning er i top og i denne sikkerhedsproces indgår brandventilation som fjerner røggasser, nedkøler konstruktioner og letter evakuering og slukningsindsatsen. Flugtveje i høje bygninger kan sikres ved at der blæses ren luft ind i trappeopgange der fortrænger røgen så evakuering og slukning kan foregå i området. I andre typer bygninger kan man sikre evakuering og redningsindsats ved brandventilation i stedet for sprinkling. Uanset bygningstype er det vigtigt at installere brandventilation og med dette følger en masse regler der skal overholdes for at opnå størst mulig sikkerhed. I fx højhuse hvor der kun er en flugtvej benytter man sig af det der kaldes OTV eller overtryksventilering der sikrer flugtvejen så folk kan evakueres. OTV anlæg vil snarligt blive en fast del af højhuse da det er så vigtig en del af sikkerheden og i sådanne opgaver følger naturligvis også en masse forbehold og regler som der skal tages hensyn til. Heldigvis for dig søger Installationspartner ApS for at der er taget hensyn til alle disse forbehold og regler når man skal lave disse ventileringer. Installationspartner ApS tilbyder udover teknikentreprise og brandventilering også rådgivning og projektering af opgaver samt meget mere.


Ingen kommentarer »

No comments yet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *