Posts Tagged ‘efteruddannelse’

  1. Flere og flere vælger at blive efteruddannet

    november 8, 2015 by Glen

    Det viser sig, at et stigende antal danskere, som er på arbejdsmarkedet, vælger at tage en efteruddannelse. De seneste år er der sket en markant stigning i antallet af folk, som vælger at blive efteruddannet. I år 2006 var en lav ledighed på det danske arbejdsmarked. De fleste danskere havde på dette tidspunkt et arbejde og var komfortable i deres stilling. Sidenhen har der været større ledighed på det danske arbejdsmarked, flere er blevet fyret grundet besparinger og usikkerheden omkring diverse jobs er derfor opstået. Alt dette er derfor medvirkende til, at der i dag er flere og flere, som vælger at efteruddanne sig. Det er på nuværende tidspunkt, og har de seneste år, været en nødvendighed.

    (more…)