Posts Tagged ‘tilstandsrapport’

  1. Tilstandsrapporten kan være grund for gode pris forhandlinger

    april 16, 2013 by teambuild

    En tilstandsrapport bliver af mange “bare” brugt til at få en ejerskifteforsikring. Men en tilstandsrapport, kan sammen med en købergennemgang og et eleftersyn (som er blevet lovpligtigt i forhold til en ejerskifteforsikring), danne grobund for et godt prisnedslag. En tilstandsrapport er en situationsrapport på boligen, og samtidig en vedligeholdelsesanbefaling over de skader der er, eller bør forebygges i løbet af de næste par år. (more…)