Hvad er børnepenge? Og hvem har ret til at få dem?

januar 26, 2016 by migmigmig

Børnepenge kaldes også børne- og ungeydelse eller ”børnechecken”, og er de penge, der udbetales fra det offentlige hvert kvartal til den forælder, som børnene har bopæl hos. Bor begge forældre sammen, vil det ofte være moderens NemID-konto, børnepenge tilknyttes og udbetales til, med mindre I ændrer dette.

Børnepenge bliver automatisk udbetalt, når du får barn, og dette registreres af det offentlige. Er du enlig, under uddannelse eller har adopteret, har du desuden mulighed for at søge ekstra forhøjet børnecheck/børnetilskud, der ligeledes kommer til udbetaling hvert kvartal på samme tid som børnepengene.

Hvad skal børnepenge bruges til?

Børnepenge er et tilskud fra det offentlige, som først og fremmest er ment som en hjælp til det at have forsørgerpligt. Mange forældre bruger børnepenge til tøj, andre fornødenheder til barnet, legetøj, betaling af sports-kontingent eller andet, der har direkte relation til barnet. Endnu andre, om end færre, vælger, såfremt de har større børn, at give et beløb af børnepengene til børnene, så disse selv kan administrere tøjindkøb samt lære at håndtere penge, der skal række. Men som udgangspunkt har forældrene/forælderen, der modtager børnepengene, forvaltningsretten over dem.

Har alle ret til børnepenge?

Som udgangspunkt ja. Det forudsætter dog som sagt, at det pågældende barn – eller børn – har folkeregisteradresse og bor hos den forælder, som får børnepenge udbetalt.

Herudover:

  • Skal barnet være under 18 år og må ikke være gift.
  • Du skal som forælder og modtager af børnepenge have bopæl i Danmark og være skattepligtig her eller have optjent ret til børnepenge efter optjeningsprincippet, såfremt du f.eks. har haft arbejde eller været bosiddende i udlandet.
  • Barnet må ikke være offentligt forsørget og må med andre ord ikke være i familiepleje eller på anden måde placeret udenfor hjemmet.
  • Som udgangspunkt følger børnepengene altid barnet og der, hvor barnet bor og opholder sig.

Hvor meget får jeg i børnepenge?

Taksterne reguleres af og til. De aktuelle takster for børnepenge samt udbetalings-datoer kan du altid se på Borger.dk. Her kan du som enlig ligeledes søge om ekstra forhøjet børnepenge/børnecheck hver tredje måned, hvis du opfylder betingelserne. Der har været en del snak om retfærdigheden af, at alle –uanset indkomst – automatisk havde ret til at modtage børnepenge. Fra 2014 blev børnepenge gjort indkomstafhængig, hvilket betød en nedregulering. såfremt den samlede husstandsindkomst oversteg et vist (og ret stort) beløb. Det udbetalte beløb falder typisk 2 pct. af et givent beløb, forældrene f.eks. betaler i topskat.

 


Ingen kommentarer

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.