Posts Tagged ‘boligadvokat’

 1. boligadvokat

  november 3, 2016 by nathali69

  Hvad er en boligadvokat?
  En boligadvokat er en advokat, der er specialiseret i køb og salg af fast ejendom, og som både kan bistå køber og sælger i forbindelse hermed. En boligadvokat må dog ikke bistå begge parter i den samme handel.

  Boligadvokatens rolle
  Ud over at bidrage med rådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, er det også boligadvokaten, der gennemgår købskontrakt, ejendomsrapport og meget mere. Det er advokatens rolle at kigge på alle oplysninger og dokumenter for at sikre, at sælger får en god og fornuftig handel, og at køber ikke bliver snydt eller skal betale ekstra udgifter.

  Hvorfor skal jeg bruge en advokat?
  Det anbefales stærkt, at man bruger en boligadvokat, fordi man risikerer at skulle betale mange ekstra penge, hvis man foretager et køb, hvor alt det juridiske ikke er i orden. Set i forhold til hvor mange penge man kan miste ved et sådant køb, er en boligadvokat en billig løsning og en god investering at foretage sig. Man skal gøre brug af en advokat, fordi der kan være mange spørgsmål og udfordringer i forbindelse med et boligkøb, hvilket en sådan kan bistå med viden om, så man opnår juridisk sikkerhed. I forbindelse med at boligadvokaten kigger handlen igennem, er der især ét bestemt forbehold, der bør være til stede i kontrakten – nemlig et advokatforbehold. Dette er et vigtigt forbehold for især køber at have, hvorfor denne eller dennes advokat skal sørge for, at dette bliver implementeret i købskontrakten.

  Advokatforbehold
  Et advokatforbehold kan betegnes som værende købers fortrydelsesret og giver denne mulighed for at ændre i købsaftalens vilkår, hvis sælger kan godkende disse. Et advokatforbehold er ikke automatisk en del af en købsaftale, hvorfor man som købere skal sørge for, at det bliver en del af denne, før man skriver under. Et sådant forbehold gør det muligt for køber at få indsat de forbehold eller tillægsvilkår, denne ønsker eller har brug for og gør det muligt at stille krav om, at der eksempelvis skal laves yderligere undersøgelser af ejendommen, eller at fristen skal forlænges, så alt det finansielle i forbindelse med købet kan nå at komme helt på plads.

  Hvorfor er det vigtigt?
  Det er vigtigt at få et advokatforhold, fordi det giver køberen eller dennes boligadvokat ekstra tid til at gennemgå alle dokumenter i forbindelse med et køb, og fordi køber får mulighed for at fortryde uden større omkostninger, hvis advokaten finder ét eller flere forhold, der gør, at man ikke længere ønsker eller er i stand til at købe boligen. Når der er et advokatforbehold til stede i kontrakten, får køber tid til at rådføre sig med en boligadvokat omkring købet – også selv om køber har skrevet under, fordi advokatforbeholdet indeholder en tidsfrist, som man kan nå at fortryde inden for.

  Store økonomiske konsekvenser ved et manglende advokatforbehold
  Det er dyrt at fortryde et køb, hvis ikke kontrakten indeholder et advokatforbehold. Hvis der ikke er et sådant forbehold til stede, skal køber betale en godtgørelse på ét procent af købesummen til sælgeren, hvilket kan rende op i mange penge – som endda er betaling for ingenting. Hvis handlen afbrydes, og køber ikke ønsker at købe alligevel, skal denne kun betale for et salær til boligadvokaten for dennes rådgivning frem for den ene procent af købsprisen for ejendommen.


 2. Sådan hjælper en boligadvokat dig

  august 24, 2015 by jjdenmark

  Du har sikkert stået i situationen før ligesom mange andre danskere. At skulle foretage et køb af en ejendom. Det hele virker så fantastisk, men det kan ende meget grimt. Derfor er det en ekstrem god idé, hvis du anskaffer dig en boligadvokat. En boligadvokat er din støtte igennem hele forløbet og han eller hun vil hjælpe dig på bedst mulig måde. Men hvad laver en boligadvokat så? Er det ikke noget man selv kan klare? Det korte svar er ofte nej. Det hele afhænger selvfølgelig af ejendommen og størrelsen på handlen. En ny lov fra januar 2015 fortæller, at ejendomsmægleren 100% skal vejlede og støtter sælger, mens du som køber står alene. Derfor er det en meget god idé, hvis du får dig en boligadvokat, som vil være en stor hjælp omkring alle de praktiske og juridiske ting i forbindelse med købet.

  Hvad hjælper boligadvokaten så med?

  De hjælper med mange ting. De kan f.eks. hjælpe med alle de juridiske detaljer i forbindelse med den konkrete købsaftale. Det kan være, at der er mangler eller særlige regler, som kan være svært, at rode rundt i. Hvis I er et par, som sammen køber et hus, så kan boligadvokaten ligeledes gå ind og vejlede, hvad I skal gøre omkring, hvem der skal stå som køber af huset, samejekontrakt, ægtepagt og meget mere. Alle de praktiske og juridiske ting vil advokaten tage sig af, så du/I blot kan koncentrere jer om, at nyde boligkøbet.

  En boligadvokat kan ligeledes hjælpe i gennemgang af dokumenter. Der er mange dokumenter, som skal læses igennem og for folk, der ikke er vant til sådan noget, så kan det være meget svært og utydeligt. Men her går boligadvokaten ind og gennemgår købsaftalen, salgsopstillingen, tilstandsrapporten, ejendomsrapport, husforsikring og meget andet. I forbindelse med tilstandsrapporten, så går boligadvokaten ind og vejleder dig samt oversætter, så du er helt sikker på, hvad det er for en ejendom, som du er ved at købe. På den måde sikrer du dig, at du ikke bliver snydt og køber boligen til den rette pris. Der er mange positive ting ved en boligadvokat. De kan nemlig også bruges i forhandlingssituationer. Når du skal købe din næste bolig, så kan boligadvokaten foretage forhandlinger på dine vegne, hvis der er nogle særlige forhold, der skal ordnes. Med alle disse ting samlet, så er der mange gode grunde til, at du skal vælge en boligadvokat næste gang, du skal købe en ejendom.

  I forbindelse med købsaftalen, så er det en god idé, hvis du får skrevet et advokatforbehold ind i aftalen. Det sikrer dig, at du og din advokat sammen har en begrænset periode til, at gennemgå alle de nødvendige papirer inden handlen bliver 100% overstået. Hvis du gør dette, så vil du sammen med din advokat læse alle papirerne igennem og opdage, hvis der er fejl eller mangler i forbindelse med aftalen. På den måde sikrer du dig, at du ikke bliver snydt og får professionel vejledning. Din advokat vil oversætte alle de nødvendige ting for dig og opdage, hvis der er noget, som ikke er i orden. Advokaten vil tage sig af alt det praktiske og det juridiske, så du trygt og roligt kan slappe af.

  Generelt, så kan det siges meget tydeligt og enkelt: En boligadvokat hjælper dig. Hvis hele bolighandlen er ved at gå galt, så vil din boligadvokat sikre, at du kommer helskindet igennem. Under hele forløbet så vil boligadvokaten stå dig ved din side og tjene dine interesser. Denne artikel har konkret fortalt, hvad en boligadvokat kan hjælpe dig med. Han eller hun vil vejlede og rådgive dig i hele forløbet, så du ikke kommer ud af et boligkøb med problemer. Når man skal købe en bolig, så bruger man ekstrem mange penge, ofte penge man låner, og derfor er det vigtigt, at der er styr på alle de praktiske ting, hvilket en boligadvokat kan hjælp dig med.

  At købe en bolig kan være et meget svært og kompliceret forløb. Der er mange ting, som man skal tage hensyn til. Der er så meget juridisk og meget papirarbejde, hvor man selv kan gå helt ned, hvis man sidder med det alene. Derfor er det en god idé, at efterlade det arbejde til en, som har forstand på det. Du skal ansætte en boligadvokat.
  Du skal finde en advokat, der har bolig som speciale område og derfra får du den perfekte vejledning. Det er typer, som er uddannet i, at lave aftaler, læse de snørklet sætninger i en kontrakt og oversætte det. Ved at anskaffe dig en boligadvokat, så sikrer du dig også, at det hele bliver gjort ordenligt samt at du ikke står i en situation, hvor du bliver snydt. En boligadvokat er der for dig i hele forløbet og det vil i sidste ende være det hele værd. Så inden du sætter din underskrift på købsaftalen, så burde du anskaffe dig en boligadvokat, som kun vil dig det bedste.